Корпоративна социална отговорност - Нашата отговорност!

Корпоративната социална отговорност е израз на собствената корпоративна отговорност на компанията към обществото. Ние в ХЕЛУКАБЕЛ сме убедени, че устойчивото управление е инвестиция в бъдещето. В допълнение към нашата политика в областта на качеството, околната среда и енергетиката, както и към прилагането на регламентите REACH и RoHS, бихме искали да представим и няколко от нашите социални проекти и подкрепа.