ePLAN - Електроинженеринг

ePLAN - повече от 20 години името е синоним на мощен софтуер за CAE, който подпомага електротехниката. Преди да бъде представено новото измерение на CAE - ePLAN Electric P8 - през 2006 г., което днес представлява технологичен стандарт, потребителите в областта на електропроектирането по света работеха с две различни системи от ePLAN Software & Service.

Листовката за ePLAN можете да намерите в края на тази страница в зоната за изтегляне.

ХЕЛУКАБЕЛ предоставя данни за ePLAN Electric P8

ePLAN Electric P8 предлага неограничени възможности за планиране, документиране и управление на проекти за автоматизация. С възможността за избор на графична или обектна ориентация, както и с усъвършенстваната технология на платформата, тази високотехнологична система открива нови хоризонти в електротехниката. Нейният уникален функционален обхват и директната връзка с технологиите и EMSR технологията вече превръщат интердисциплинарната работа в реалност. Данните от по-ранни фази на планиране могат просто да бъдат импортирани с помощта на интерфейси като ODBC, XML или Excel - за последователност и перфектна интеграция.

Eplan лого