EDI - стандартизиран интерфейс за ефективен обмен на данни

Времето е икономически фактор. Особено когато става въпрос за срокове за доставка, факторът време има бърз и сериозен ефект върху разходите. За да снабдява клиентите си още по-бързо, ХЕЛУКАБЕЛ автоматично регистрира интернет поръчките на клиентите чрез системата за управление на стоки или системата ERP (Enterprise Resource Planning). Чрез свързване на системата за управление на стоките на ХЕЛУКАБЕЛ със системите, принадлежащи на нейните клиенти, времето за доставка се намалява драстично.

EDI (електронен обмен на данни)

В случай, че клиентът не е потребител на SAP, ние предлагаме различно, просто и ефективно решение: С помощта на стандартизиран интерфейс EDI за ефективен обмен на данни системата на клиента може да бъде свързана с ERP системата на ХЕЛУКАБЕЛ. За да се гарантира безпроблемното предаване, цялата информация се прехвърля в т.нар. стандарт. Тези стандарти, с формати EDITEC 3.3 и EDIFACT D96a, са международни и независими от индустрията динамични EDI стандарти, които непрекъснато се доразвиват.

Предимства за вас

Предимствата от използването на тази система са огромната икономия на време, бързата обработка и свеждането до минимум на процента на грешките. EDI също така е независим от хардуера, използваната операционна система и националния език.

Заедно с клиента специалистите на EDP могат да намерят решение за прилагане на бърз и ефективен процес на поръчка за всяка ситуация. За въпроси относно EDI, моля свържете се на: info@helukabel.bg