Кабели, проводници и аксесоари за инфраструктурата и енергетиката

Светът се намира в средата на енергиен преход. Той преминава от потребление на изкопаеми горива като нефт, природен газ или въглища към използване на възобновяеми енергийни източници. Делът на възобновяемите енергийни източници в Германия непрекъснато нараства, а развитието на индустрията провокира по-нататъшни подобрения в ефективността на централите. Електричеството, генерирано от вятърни турбини и фотоволтаични системи, играе централна роля тук. Необходими са надеждни преносни и разпределителни мрежи, за да се гарантира, че произведената енергия може да се предава без големи загуби. ХЕЛУКАБЕЛ предлага продукти за директно окабеляване в рамките на централите, както и за техните мрежи и необходимата инфраструктурна среда.

Голямо предизвикателство на нашето време обаче е не само преминаването към възобновяеми енергийни източници, но и интелигентните мрежи в частни или обществени сгради, чиято функционалност се осигурява от висококачествени продукти на ХЕЛУКАБЕЛ. За да се реализира "интелигентната" мрежа и необходимите за нея високи скорости на предаване на данни, в момента Германия работи на пълни обороти за разширяване на широколентовите мрежи. Този проект ще продължи да играе важна роля и през следващите години.

ХЕЛУКАБЕЛ предлага подходящите продукти за кабели, проводници и аксесоари за всички споменати области и за всяко приложение в инфраструктурата и енергетиката. Разполагаме с цялостно продуктово портфолио, което Ви предоставяме от нашите складови наличности.

Очакваме с нетърпение да ви помогнем при определянето на най-добрите продукти за вашето конкретно приложение и да отговорим на всички ваши въпроси.

Обадете се на телефон +359 888 189 638 или ни изпратете имейл: info@helukabel.bg