ХЕЛУКАБЕЛ България ЕООД,
бул. "Проф. Цветан Лазаров" №71,
1582 София, България

Тел. за връзка: +359 888 18 96 38,
Ел. поща: info@helukabel.bg,
Уеб адрс: www.helukabel.bg

Управляващ директор: Николай Матев,
Централен офис: София, ДДС BG204565732,
Търговски регистър ЕИК 204565732

Този уебсайт се преглежда и актуализира постоянно и с голямо внимание. Ако въпреки това забележите някакви грешки или имате предложения, коментари или запитвания относно този уебсайт, моля, свържете се с нашия уебмастър на адрес webmaster@helukabel.bg, ако е необходимо, с конкретно позоваване на отделни страници или раздели.