Производство - Производство на кабели в Германия, Полша и Китай

ХЕЛУКАБЕЛ произвежда кабели от 1988 г. във фабриката във Виндсбах близо до Нюрнберг - мястото, където за пръв път започва нашето производство на кабели. Нашите тестови съоръжения се намират на същото място, а към днешна дата производственият капацитет на Виндсбах е разширяван три пъти, което е силен принос за Германия като място за производство. Другите производствени предприятия в Европа се намират в Майсен / Германия и Яворзно / Полша. От 2014 г. е създадена допълнителна производствена база в Тайкан/Китай, която ни дава възможност да реагираме бързо и гъвкаво на заявките на азиатските клиенти.

Изтегляне на проводници
Изтегляне на проводници в близък план

Виндсбах & Майсен - производствени обекти в Германия

В нашите два обекта произвеждаме по най-новите производствени методи годишно около 1 милион проводникови километра (това е 77 пъти обиколата на земното кълбо). Над 300 служители са специализирани в производството на висококачествени стандартни и специални кабели.

Използването на най-новите материали в кабелните технологии и сътрудничеството с международни институти за изпитване ни превръщат в лидер в иновациите в областта на автоматизацията, технологиите за пренос на данни, системите за управление на сгради и възобновяемата енергия.

Производствени данни:

  • 50 000 m² производствена база
  • 26 съоръжения за екструдер
  • 20 машини за навиване
  • 60 машини за оплитане
  • Кабели и проводници от 0,05 до 1000 mm²
  • Според: EAC, UL-CSA, HAR, CCC, Germanischer Lloyd, TÜV или според спецификациите на клиента
Производствената сграда на ХЕЛУКАБЕЛ във Виндсбах отвън
Производствената сграда на HELUKABEL® във Виндсбах, Германия
Вътрешен изглед на дъщерното дружество на HELUKABEL Balzer Kabel в Майсен
Дъщерното дружество на HELUKABEL® Balzer Kabel в Майсен, Германия

Явожно - производствена база в Полша

В околностите на Краков ХЕЛУКАБЕЛ Елтрон произвежда висококачествени медни многожични проводници и шини, компенсационни и термоелектрически кабели, както и кабели, издържащи на високи температури, за постоянна употреба до 400°C. Продуктите, които се произвеждат в съответствие с международните стандарти, както и със специфичните изисквания на клиентите, се използват в цял свят, например в автомобилната индустрия, електротехническата промишленост, строителството на големи предприятия и тежката промишленост.

Производство на кабели в Явожно, Полша
Производство на кабели в Явожно, Полша
Сграда на Елтрон Кабел
в ХЕЛУКАБЕЛ Елтрон

Тайканг - производствен обект в Китай

ХЕЛУКАБЕЛ® разполага с нова производствена база в Тайканг (близо до Шанхай) в Китай. Производствена площ от 7000 кв.м се използва за производство на кабели и проводници за азиатския пазар.

Фокусът е върху първокласни гъвкави и високогъвкави кабели и проводници, произведени в съответствие с китайските и международните стандарти. Регулируемите производствени клетки позволяват кратки срокове за доставка, а близостта им до логистичния център на ХЕЛУКАБЕЛ за азиатския регион предлага важни предимства при изпълнението на големи проекти на азиатския пазар.

Производствената сграда на ХЕЛУКАБЕЛ Тайканг отвън