Доставка на енергия - гръбнакът на германската икономика

Няма нищо по-естествено за нас, хората, от енергията. За да можем да консумираме енергия, тя първо трябва да бъде преобразувана от една форма в друга, например слънчевата енергия се преобразува в електричество. Създадената в резултат на това енергия обаче трябва да достигне до своя потребител - от мястото на създаването ѝ до мястото, където е необходима. Едва тук започва работата на дружествата за доставка на енергия. Те осигуряват енергоразпределителните мрежи и гарантират, че електроенергията достига до потребителя с минимални загуби по пътя.

В контекста на енергийния преход, при който се преминава от ядрени и изкопаеми горива към възобновяеми енергийни източници, възникват нови предизвикателства, към които настоящата енергийна мрежа трябва първо да бъде адаптирана. Електроенергията, произведена от вятърна енергия в една част на страната, трябва да бъде транспортирана до друга част на България. Затова е необходим съответният капацитет на мрежата.

Поради тази причина надрегионалните преносни мрежи, както и местните разпределителни мрежи в България ще бъдат разширени, а в бъдеще ще бъдат свързани и със съседните европейски държави. Сигурността на доставките на всички видове енергия е много важна - поради това доставчиците на енергия зависят от надеждни мрежи, които са проектирани така, че да отговарят не само на днешните, но и на бъдещите нужди.

ХЕЛУКАБЕЛ насърчава производството, преноса и разпределението на различни видове енергия с кабели, проводници и кабелни аксесоари, които са перфектно адаптирани към разнообразните условия на тези индустрии. Независимо дали става въпрос за силно променливи метеорологични условия с екстремни температури, устойчивост на солена вода или други агресивни вещества - нашите продукти пренасят енергията директно и без заобикаляне до мястото, където е необходима.

Щастливи сме да ви помогнем да изберете подходящите продукти за вашето конкретно приложение и сме на разположение да отговорим на всички ваши въпроси.

Резервирайте среща с нашия експерт в бранша тук или ни се обадете на телефон +359 888 189 638, или ни изпратете имейл на адрес: info@helukabel.bg