Нова брошура на компанията

Ние генерираме посока за информация и създаваме нов път за енергия!

Брошура с изображения

Новата брошура е достъпна за изтегляне на следните езици:

Немски език- pdf Изтегляне

Английски език - pdf Изтегляне

Френски език - pdf Изтегляне

Испански език - pdf Изтегляне

Италиански език - pdf Изтегляне

Нидерландски език - pdf Изтегляне

Унгарски език - pdf Изтегляне

Румънски език - pdf Изтегляне

Чешки език - pdf Изтегляне

Канализираме СИЛАТА!

ХЕЛУКАБЕЛ в нов облик

Тъй като енергията и информацията се генерират само в най-редките случаи, точно там, където са необходими, ХЕЛУКАБЕЛ реши преди повече от 40 години да ви ги достави без прекъсване. И то по такъв начин, че да постигате целите си икономично, продуктивно и безопасно.

Това е нашето обещание, зад което стои цялото семейство на ХЕЛУКАБЕЛ. Как го изпълняваме? С много ентусиазъм, десетилетия опит и огромно количество ноу-хау.

Ние генерираме посока за информация и създаваме нов път за енергията!

Ние канализираме СИЛАТА!

Канализираме силата
Ние канализираме СИЛАТА!
обратно