Европейският регламент за строителните продукти (CPR) - за повече безопасност

ХЕЛУКАБЕЛ ГмбХ разполага с продукти, които са тествани и сертифицирани. От 1 юли 2017 г. всички съответни продукти от ХЕЛУКАБЕЛ ще носят маркировка CE и декларация за експлоатационни характеристики съгласно CPR.

Кликнете тук за преглед на всички продукти на ХЕЛУКАБЕЛ, които са тествани съгласно Европейския регламент за строителните продукти: Продукти съгласно CPR

Европейският регламент за строителните продукти (CPR) 305/2011 определя последователни и проверими правила за използването на строителни продукти в сградите. Той се прилага във всички държави - членки на ЕС, и има за цел да повиши безопасността в сградите. На 1 юни 2016 г. обхватът на CPR беше разширен, така че да включва кабели и проводници, които са класифицирани по отношение на тяхната реакция на огън. Разпоредбите ще бъдат задължителни за производителите и доставчиците от 1 юли 2017 г.

CPR за кабели и проводници се прилага от DIN EN 50575:2017-02: "Кабели за захранване, управление и комуникация - Кабели за общи приложения в строителството, подлежащи на изисквания за реакция на огън". Кабелните продукти, проверени от нотифициран орган, получават маркировка СЕ. За всеки кабел производителят или доставчикът трябва да предостави и декларация за експлоатационни характеристики, която точно описва реакцията му на огън.

С включването на кабелите и проводниците в списъка на строителните продукти ЕС определи 6 класа на пожароустойчивост за кабели - от ACa до FCa (Ca означава "кабел"). Класът се определя в зависимост от критерии като разпространение на пламъка и генериране на топлина. От незапалими (Aca) и труднозапалими (B1Ca, B2Ca, CCa) през нормално запалими (DCa, ECa) до леснозапалими (FCa). Съществуват и три допълнителни класа, които се отнасят до други изисквания, като например димообразуване (s1 и s2), киселинност/безхалогенна огнеустойчивост (a1) и пламтящи капки (d1 и d2).

Имате въпроси?

Просто ни изпратете имейл на адрес info@helukabel.bg